בית

אודות

הבית - לא רק הבית הפיסי, הקיבוץ ,ישראל העולם. הבית כמטאפורה לאדם.