המדרשה לאמנות בית ברל - בוגרים 2009

אודות

אין בדף תערוכה זה תמונות מכיוון שלא הורשינו לצלם בתערוכה. עם הבוגרים והמבקרים באתר הסליחה.