יעל בן שלום
ישראל

ביוגרפיה

  בוגרת המדרשה לאמנות בית ברל 2009