מיכל קסון
ישראל

ביוגרפיה

 בוגרת המדרשה לאמנות בית ברל 2009